Week 1     Week 2     Week 3     Week 4     Week 5    Week 6     Week 7     Week 8

Week 4

Alle pupjes zijn besproken / No puppies available
Kijk bij Verwacht / Look at Expect


Puppy 1
Blue merle reu/male
930 gr
Puppy 2
Blue merle teef/female
910 gr
Puppy 3
Blue merle teef/female
870 gr
Puppy 4
Tricolor reu/male
1030 gr
Puppy 5
Blue merle reu/male
770 gr
Puppy 6
Tricolor reu/ male
990 gr

   
Puppy 1 reu / male
   
   
Puppy 2 teef / female
   
   
Puppy 3 teef / female
   
   
Puppy 4 reu / male
   
   
Puppy 5 reu / male
   
   
Puppy 6 reu / male
   
   
Moet dit nu echt?
Do I have to do this?
Doei!
Bye!
Und tschüs  :-)
   
Ok omdat jullie het graag willen ga ik even netjes zitten!
Ok because you want to take pictures, I will stay here and wait!
   
   
De fam. Smid was hier om puppen te knuffelen.
De puppen vonden Roos helemaal geweldig!
The Smid family came to cuddle the puppies.  They loved Roos
   
Voor het eerst naar buiten / First time outside
   
Zus Jeslyn let op de pupjes terwijl moeder uitrust
Sister Jeslyn looked after the puppies, while mum take a rest
   
   
   
   
Tot volgende week! / See you next week!

 

top

© Geraldine Jansen